20. január 2020

Irak: „Az Önök bátorító szavai hatalmas erőt öntenek belénk!”

2019. november közepén több száz szolidaritási lapot adhattunk át Pascale Wardának, aki régóta együttműködik a CSI-vel. Köszönjük!

irk200101prv

Iraki projektpartnerünk, az asszír keresztény Pascale Warda asszony (aki az átmeneti kormány menekült- és bevándorlásügyi minisztere volt) nagy örömmel fogadta a rengeteg aláírt bátorító lapot, amelyeket átadtunk neki.

Hálás köszönet érte minden kedves Olvasónknak és Támogatónknak!

Warda asszony szeme könnybe lábadt, amikor meglátta a szöveg arámul, saját anyanyelvén írott első mondatát, amely így szólt:

„Imádkozunk érted!”

„Köszönöm! A bátorító lapokat eljuttatom a Hamurabbi Alapítvány minden tagjának, amint visszatérek Bagdadba. Önök talán el sem hiszik, milyen nagy lelkierővel tölt el ez bennünket!”

Irak az ENSZ előtt

A bagdadi Hamurabbi emberi jogi szervezet régóta a CSI iraki partnere, melynek Pascale Warda az elnöke. Az elnökasszony 2019 novemberében Genfbe utazott, ahol a civiltársadalom egyik szervezetének képviselőjeként tájékoztatta az ENSZ Emberi Jogi Tanácsát az iraki helyzetről. Ez az általános időszakos felülvizsgálat (Universal Periodic Review – UPR) megszokott eseménye.

Bár Irak előrelépést tett a régió többi országához képest, a bagdadi kormány válasza a jelenleg is több iraki városban zajló, túlnyomórészt békés tüntetésekre azt mutatja, hogy még sok a tennivaló. A 2019. október elején kezdődött tüntetésekben eddig több mint 300 embert öltek meg és több ezer megsebesült.

Még van remény

A tömeges közel-keleti tiltakozások ellenére Pascale Warda pozitívan látja a helyzetet: „Az utcára vonuló fiatalok emlékeztetnek minket arra, hogy a súlyos bajok ellenére is van remény, és ok a továbblépéshez.”

De a reményt nem vehetjük magától értődőnek. Pascale Warda évtizedek óta harcol az emberi jogokért, és nemegyszer veszített. Látta azt is, amikor több százezer iraki keresztény hátat fordított a szülőhazájának. „Sokszor inkább keserűnek és reménytelennek tekintjük az iraki helyzetet, és minden feketének tűnik.”

A szolidaritást kifejező bátorító lapok ezért nagyon sokat jelentenek nekik. Továbbra is hálásak az értük mondott imákért – a Hamurabbi szervezetért, az iraki keresztényekért és általában az iraki emberekért.

Köszönjük közbenjárásukat!

Hozzászólás

Megjegyzés elküldve.

A megjegyzés sikeresen elküldve, amint egy rendszergazda ellenőrizte, itt jelenik meg.