Feltételes szabadságvesztésre ítélt lelkész

Rachid Seighir nehéz időket él Oránban. 2021. június 2-án bezárták az evangéliumi lelkész templomát. Négy nappal később próbaidőre és pénzbírságra ítélték Seighirt „a muzulmán hit gyengítése” miatt. Támogasd tiltakozó akciónkat.

Tiltakozás
Rachid Seighir nem adja fel az egyházáért és keresztény hitéért folytatott küzdelmet. | © Facebook (fb)

Állj mellénk!

Rachid Seighir lelkész a Földközi-tenger parti Orán városban álló Oratoire imaháza csak egy a három templomépület közül, amelyeket a hatóságok 2021. június 2-án bezártak Orán tartományban. A másik két érintett istenháza El-Ayaidban és Ain-Turkban található.

Enyhe ítélet

De nem templomának bezárása volt az egyetlen csapás, amely az elkötelezett lelkipásztort érte. A második kudarc alig négy nappal később következett: Seighirt, aki egy oráni könyvesbolt tulajdonosa is, egy év felfüggesztett büntetésre és mintegy félmillió forintnak megfelelő algériai dinár pénzbüntetésre ítélték munkatársával, Nouh Hamimivel együtt. A vád alapja: a „muszlim hitet aláásó kiadványok és propaganda terjesztése”.

A fellebbezési eljárásban született mostani ítélet valóban enyhébb, mint a korábban meghozott két év börtön és 1,2 millió forintnyi mellékbüntetés, amelyet 2021. február 27-én hirdettek ki a két vádlott ellen. De Farid Khemisti, a keresztény vádlottak ügyvédje ennek ellenére hangsúlyozta, hogy nem fogadják el ezt a döntést, és szükség esetén a Legfelső Bírósághoz fordulnak.

Évek óta tartó konfliktus

Seighir számára egyértelmű, hogy a 2021. június 6-i ítélet bosszú egy, a könyvesboltja elleni elmérgesedett konfliktusban, amely egészen 2008-ra nyúlik vissza. A lelkészt ekkor egyszer már elítélték ugyanezzel a váddal, de fellebbezés után fölmentették. 2017-ben Orán kormányzója elrendelte a könyvesbolt bezárását. 2018 áprilisában azonban a bíróság kimondta, hogy eljárási hibák miatt a végzés érvénytelen. Ennek ellenére a felelős hatóságok megakadályozták a könyvesbolt újranyitását.

Az Oratoire templom bezárásának is hosszú története van. Orán tartomány akkori kormányzója 2017. december 28-án bejelentette, hogy az egyház működése „nem felel meg a vonatkozó törvényeknek”. Egy 2006-os törvényre hivatkoztak, amely szerint a nem muzulmán istentiszteleti helyeket engedélyeztetni kell. Az algériai kormány azonban mind a mai napig egyetlen nem muszlim vallási közösség engedélykérelmére sem válaszolt.

Ez a visszás helyzet pedig oda vezetett, hogy a kormány határozata alapján folyamatosan bezárják az algériai templomokat. Rachid Seighir lelkész, aki a mostani ügyben is közvetlenül érintett, már nem érti a világot. „Ez nyílt támadás ellenünk, algériai keresztények és egyházak ellen.”

 

Algéria keresztény kisebbsége

Az alkotmány biztosítja a lelkiismeret és az istentisztelet szabadságát. Az Algériai Népi Demokratikus Köztársaság államvallása az iszlám. A törvény mindenkinek biztosítja a vallásgyakorlást, amennyiben tiszteletben tartják a közrendet és a szabályokat. Bármely vallás megsértése, és a muszlimok közötti nem muszlim hittérítés bűncselekmény. A vallási rendelkezések tiltanak mindent, ami „megingatja a muzulmán hitet”.

Az ország mintegy 43,3 millió lakosának csupán 0,003‰-e (130 ezer) keresztény. Többségük iszlámról tért át. Őket fenyegeti leginkább az üldöztetés, nemcsak családjuk és rokonságuk, hanem a tágabb közösség (helyi etnikai vezetők és vének) részéről is. Ez jelenthet zaklatást, verést, fenyegetést, börtönt, valamint nyomást az iszlám szokások betartására.

Nagy veszélynek vannak kitéve az ország vidéki, vallásilag konzervatívabb részein élők. Ezek a tartományok az 1990-es években az iszlámista kormányellenes felkelők fellegvárai voltak.

Az elmúlt években az algériai hatóságok szisztematikus kampányt folytattak az EPA (Protestant Church of Algeria – Algériai Protestáns Egyház) ellen. Ennek során 13 templomot erőszakkal bezártak.

A legtöbb keresztény Algéria északi hegyvidékein, Kabilia régióban él. Az ország arab lakta területein, különösen délen, a keresztények száma nagyon alacsony. Itt a rettegett szalafizmus (a szunnita iszlám ultrakonzervatív szárnya) erős gyökereket vert.

 

 

Tiltakozás
A tiltakozást lkalommal írták alá.
Szöveg
Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság Nagykövetsége
Budapest
Zugligeti út 27.
1121

Sehr geehrter Herr Botschafter

Wir sind besorgt darüber, dass Christen in Algerien durch staatliche Interventionen zunehmend an den Rand gedrängt werden. Jüngstes Beispiel sind die Schicksale von Pastor Rachid Seighir und dem Angestellten seiner vor drei Jahren geschlossenen Buchhandlung, Nouh Hamimi. Beide hatten lediglich ihr Recht auf Religionsfreiheit wahrgenommen, wurden nun aber in zweiter Instanz wegen «Erschütterung des muslimischen Glaubens» zu einem bedingten Freiheitsentzug und einer Geldstrafe verurteilt.

Kommt dazu, dass die evangelische Oratoire-Kirche von Pastor Rachid in Oran geschlossen wurde. Sie ist eine von dutzenden Kirchen, die seit November 2017 versiegelt wurden, weil sie nicht dem geltenden Gesetz 03/06 entsprechen sollen, wonach nicht-muslimische Gotteshäuser registriert werden müssen. Wie aber soll eine Registrierung möglich sein, wenn die algerische Regierung keinen Antrag von nicht-muslimischen Glaubensgemeinschaften behandelt?

Wir bitten Sie, alles in Ihrer Macht Stehende zu tun, damit Rachid Seighir und Nouh Hamimi freigesprochen werden. Ebenso bitten wir Sie, zusammen mit der algerischen Regierung eine Lösung für die Registrierung von nicht-muslimischen Gebetshäusern zu finden, dies einhergehend mit der Öffnung der geschlossenen Kirchen in Algerien.

Aggódunk, mert az algériai keresztényeket a kormány beavatkozása mindinkább háttérbe szorítja. Legújabb példa Seighir lelkész 3 éve bezárt könyvesboltja, és ügyintézője Hamimi esete. Ők csak a vallásszabadsághoz fűződő jogukkal éltek, de most feltételes börtön- és pénzbüntetésre ítélték őket a „muzulmán hit megrendítése” miatt.
Bezárták a lelkész protestáns Oratoire templomát is Oránban. Ez csak egyike annak a tucatnyi templomnak, amelyeket 2017 novembere óta bezártak, mert nem tartják be a 03/06 törvényt, mely szerint a nem muzulmán istentiszteleti helyeket regisztrálni kell. De hogy lehetséges regisztráció, ha az algíri kormány nem kezeli a nem muszlim vallási közösségek kérelmeit?
Kérjük, tegyen meg mindent azért, hogy Seighirt és Hamimit fölmentsék. Azt is kérjük, hogy az algíri kormány találjon megoldást a nem muszlim imaházak nyilvántartásba vételére, és a bezárt templomok megnyitására Algériában.
Hozzászólás

Megjegyzés elküldve.

A megjegyzés sikeresen elküldve, amint egy rendszergazda ellenőrizte, itt jelenik meg.

Még több hír – Üldözött keresztények