Kedves Támogatónk!

A CSI szervezetét kizáró ENSZ döntés háttere: a szudáni „rabszolgaállam” elűzte a rabszolga-felszabadítót. Az ENSZ Gazdasági és Szociális Bizottsága (ECOSOC) 1999. október 26-án – ügyrendi hibára hivatkozva – visszavonta a CSI konzultatív státuszát. Elfogadták a szudáni Nemzeti Iszlám Front (NIF) és 14 tagállam – melyek lábbal tiporják az emberi jogokat – követelését, hogy zárják ki a CSI-t a Nem-Kormányzati Szervezetek (NGO) ENSZ Bizottságából. A példátlan „politikai eljárás” során eltiltották a tárgyalás megfigyelésétől John Eibnert, a CSI ENSZ-képviselőjét.

A CSI konzultatív státuszt kapott az ENSZ szervezetében

Az ENSZ szabályok egyetlen esetben rendelkeznek a konzultatív státusz felfüggesztéséről vagy visszavonásáról: „Ha egy szervezet […] nyíltan szembehelyezkedik az ENSZ alapokmányának céljaival és alapelveivel.” (ECOSOC Resolution 1996/31, § 57/a). Szudán panasza egyetlen „incidensre” összpontosított: Dr. John Garang a Szudáni Népi Felszabadító Mozgalom elnökének meghívására, aki 1999. március 23-án a CSI nevében felszólalt az ENSZ Emberi Jogok Bizottsága előtt.

A szudáni követ kijelentette: országa „nem engedi, hogy bármely NGO megsértse Szudán szuverenitását.” Az USA képviselője azonban elismerte: „A CSI közreműködik a szenvedés enyhítésében, és segít a szenvedő gyerekeken. Ez az a »követendő magatartás«, amelyről a CSI nevezetes. Az akkreditáció visszavonásával az ECOSOC egy jótékony hangot némít el.”

Finnország képviselője – az EU és a kelet-európai országok nevében – ezt nyilatkozta: az a szabálysértés, amit a CSI John Garang meghívásával elkövetett, „nem sérti az ENSZ alapokmányát”, ezért nem is érdemelte ki a konzultatív státus visszavonását. A CSI háláját fejezte ki Magyarországnak, mert: „bár nem tagja az ECOSOC-nak, tiltakozott az eljárás miatt.”

A CSI azzal vonta magára Kartúm haragját, hogy kiszabadított több mint 15 000 fekete afrikai rabszolgát, nyilvánosságra hozva a szudáni rabszolgaság tényét, amely a nemzetközi törvények szerint „emberiség ellenes bűntett”.

Sam Brownback szenátor, a szenátus Külügyi Bizottságának tagja Washingtonban kijelentette: „A CSI tevékenysége a rabszolgaságból kimentett szudáni ezrek számára létfontosságú. Kiábrándító, hogy az ENSZ azt a szervezetet bünteti, amelyik fáradhatatlanul leleplezi a szudáni rabszolgaság élő gyakorlatát.”

Hans Stückelberger lelkész, a CSI akkori nemzetközi elnöke ezt nyilatkozta: „Sajnálattal szemléljük, hogy zsarnoki rendszerek olyan hatalomhoz juthatnak, amely felforgatja az ENSZ jogrendjét. Az ENSZ-nek nem válik becsületére, hogy olyan rezsimeket támogat, melyek – beleértve saját népük rabszolgaságba vetését – nyíltan emberiség ellenes bűntetteket követnek el, ugyanakkor megbünteti azt az NGO-t, amely a világ elé tárja a bűnöket. Azon munkálkodunk, hogy a háborús bűnök elkövetőit nemzetközi bíróság vonja felelősségre. A CSI köszönetét fejezi ki azoknak a demokratikus államoknak – köztük Magyarországnak –, amelyek nyilvánosan szembeszálltak ezzel a szégyenteljes határozattal, hogy enyhítsék az emberi jogok megsértéséből fakadó áldozatok szenvedését. A CSI megkettőzi erőfeszítéseit, hogy elősegítse az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának betartását minden ember – tekintet nélkül fajra, vallásra vagy nemre – javára.”

Ez már a múlt. 24 év után, 2023. július 25. óta újra él a CSI akkreditációja. Negyedszázad kellett hozzá, de győzött az igazság, ami hatalmas bátorító erővel tölt el minket, hogy továbbra is kiálljunk a megnyomorítottak mellett.

A hitük miatt üldözöttek nevében hálásan köszönjük a támogatást,

Budapest, 2023. augusztus 1.

Viz Péter

 

 

Hozzászólás

Megjegyzés elküldve.

A megjegyzés sikeresen elküldve, amint egy rendszergazda ellenőrizte, itt jelenik meg.