Az üldözött lelkésznő tovább küzd

Egy buddhista szomszéd megfenyegette Danushka lelkésznőt. Ám ez még nem minden: a rendőrség kihallgatásokkal és a templom bezárásával zsarolja. Akadályoztatása ellenére semmi kétség, hogy a lelkésznő tovább folytatja hivatását.

Tiltakozás
3cf70ea8-15_danushka_verpix_960_600

Állj mellénk!

Danushka (nevét saját biztonsága érdekében megváltoztattuk) több mint 21 éve szolgál a Srí Lanka-i Kálvária Egyház (Calvary Church of Sri Lanka) lelkészeként. Körülbelül 50 hívő gyűlik össze rendszeresen a főváros, Colombo közelében álló ház imatermében.

A szomszéd le akarja rombolni a templomot

2021. február 28-án reggel 9 óra körül – alighogy a vasárnapi istentisztelet véget ért –, két rendőr lépett a helyiségbe. Föltették a kérdést a lelkésznőnek: betartja-e a Covid-19 irányelveit? Bár Danushka meg tudta győzni a nyomozókat, hogy igen, ez a helyzet, mégis utasították, hogy szüneteltesse az istentiszteleteket.

Azt is elmondták, hogy egyik szomszédja panaszt tett, emiatt jöttek az imaházba. Ez az ember korábban már megfenyegette a lelkésznőt és híveit, hogy lerombolja a templomot és megtámadja a lelkésznőt, ha az istentiszteletek folytatódnak.

Rendszeres rendőri zaklatás

2021. március 17-én a rendőrség olyan értelmű végzést kapott a helyi kerületi bíróságtól, amely 14 napra megtiltotta Danushka lelkésznőnek a működést. Ezt követően azonban a bíró nem újította meg a végzést, így a lelkésznő ismét törvényesen végezhette szolgálatát. Ennek ellenére a rendőrök továbbra is zaklatták Danushkát. 2021. április 2-án beidézték a rendőrségre, miközben nagypénteki istentiszteletet tartott. A tisztviselők ismét utasították, hogy hagyjon föl minden egyházi tevékenységgel.

A CSI Srí Lanka-i partnere jogi tanácsadással támogatta Danushka lelkésznőt, és a nevében írtak a rendőrségnek, az Országos Rendőri Bizottságnak és a Srí Lanka-i Nemzeti Emberi Jogi Bizottságnak. Az Országos Rendőri Bizottság reagált, és további részleteket kért a bejelentett rendőrségi zaklatásról. A CSI partnere ügyvédeket is talált Danushka lelkésznő képviseletére a rendőrség és a bíróság előtt.

Szomszédja továbbra is zaklatja és megfélemlíti a lelkésznőt. Feljelentést is tett ellene. Mindez nagyon rossz hatással van a lelkésznőre és egész családjára.

A Danushka-ügy azonban csak egy a sok közül, amelyekben a Srí Lankán szolgáló lelkészeket erőszakos támadással fenyegetik.

A CSI helyi projektpartnere, Esther (ez is álnév) hangsúlyozza: nem kérdés, hogy ezek az erős nők Isten kegyelméből követik elhívásukat. „Danushka lelkésznő továbbra is elkötelezett a hivatása iránt, és eltökélt szándéka, hogy a kihívások ellenére továbbra is szolgálja Istent és közösségét.”

Kérjük, aláírásoddal bátorítsd a CSI partnerét Srí Lankán.

Tiltakozás
A tiltakozást lkalommal írták alá.
Szöveg
CSI-Magyarország
CSI-Partnerin Esther
Via Christian Solidarity International-Hungary

Budapest
Pf 291
1242

Dear Esther

We are deeply saddened that many Christian figures, like Pastor Danushka (name changed) face such intimidation by Buddhist extremists that their whole family lives in fear. But what shocks and dismays us most is the fact that these courageous Christians enjoy no state protection. On the contrary, they are also frequently harassed by the police and restricted in their ministry.
We wish to thank you for courageously standing up for our brothers and sisters in Sri Lanka in spite of opposition, and for giving legal assistance to pastors, especially women pastors. We are aware that such a commitment requires much perseverance and courage, as you too may be targeted by government harassment at any time. We ask God's blessing and protection for your work on behalf of persecuted Christians in Sri Lanka.

Mélységesen elkeserít, hogy sok keresztényt (köztük Danushka lelkésznőt), annyira megfélemlítik a buddhista szélsőségesek, hogy egész családjuk rettegésben él. De ami még jobban megdöbbent, az a riasztó tény, hogy ezek a bátor keresztények nem élvezhetik az állam védelmét. Ellenkezőleg, a rendőrség gyakran zaklatja, és korlátozza őket szolgálatukban.
Köszönjük, hogy ennek ellenére bátran kiáll Srí Lanka-i testvéreink mellett, és jogsegélyt nyújt lelkészeknek, és különösen a lelkésznőknek. Tisztában vagyunk vele, hogy az ilyen elkötelezettség sok kitartást és bátorságot igényel, mivel Ön is bármikor kormányzati zaklatás célpontja lehet. Isten áldását és oltalmát kérjük a Srí Lankán üldözött keresztényekért végzett munkájára.


Hozzászólás

Megjegyzés elküldve.

A megjegyzés sikeresen elküldve, amint egy rendszergazda ellenőrizte, itt jelenik meg.