A CSI meglátogatta a bántalmazott diáklányt

Mivel a keresztény Sania szülei védelmükbe vették 11 éves lányukat, muszlim szomszédaik megtámadták őket. A CSI helyi partnere közbenjárására az elkövetők végül elnézést kértek. A CSI munkatársa 2022 januárjában meglátogatta Saniát otthonában.

Tiltakozás
Nyitókép

Állj mellénk!

Köszönjük, hogy aláírásoddal bátorítod a keresztény Saniát!

A CSI projektmenedzserét 2022. január eleji látogatásakor hatalmas gyerekcsapat üdvözölte a Samundri városához közeli kis falu agyagos utcáján. A látogatás öröme a belső udvaron várakozó keresztények arcára volt írva. Az ünnepi díszbe öltözöttek vidáman átölelték egymást és füzéreket akasztottak egymás nyakába.

A támadás és következményei

Körülbelül tíz keresztény család él a faluban. Mivel templomuk nincs, egy imaházba járnak. A kicsinek bizonyult terembe zsúfolódott tömeg egymás sarkát tiporja, hogy ne csak lássa a vendégeket, de hallja is őket. A főszereplők kétségkívül a bátor, 11 éves Sania és édesanyja, aki semmit sem apróz el, és aktívan támogatja kislányát.

A kirívó eset még 2021. augusztus közepén történt. Az akkor 10 éves keresztény Sania – aki egy pakisztáni állami leányiskola negyedik osztályába járt – betegen feküdt otthon, ezért nem mehetett iskolába. Amikor négy nap távollét után visszatért az osztályába, és a hiányzásért bocsánatot kért, muszlim tanárnője, ahelyett, hogy megértést mutatott volna, olyan durván megverte, hogy eltörte Sania ujját. „Olyan csúnyán megütött egy bottal, hogy eltört az ujjam” – mondja a kislány remegő hangon.

De már ezt megelőzően is rendszeresen diszkriminálták a keresztény gyerekeket az iskolában. Sania ezt meséli: „Például nem használhattuk az iskolai mosdót. A tanárok folyton szidtak minket, mert állítólag bepiszkítottuk a WC-csészét.” A béke érdekében a keresztény diákok szüleikkel együtt eltűrték az ilyen és hasonló méltánytalan vádaskodásokat. De egyre csak gyűltek a csöppek a pohárban és eljött egy pillanat, amikor többé már nem akartak beletörődni a megaláztatásokba. Ez akkor következett be, amikor az otromba tanítónő úgy megütötte Saniát, hogy eltört a kislány ujja.

Miután a szülők bepanaszolták az esetet – hiszen a testi fenyítés törvénybe ütközik –, 2021. augusztus 30-án kora reggel felbőszült befolyásos helyi muszlim férfiak megtámadták Sania családját és a többi keresztényt. Hangosan szidalmazták az áldozatokat és fegyverrel megsebesítették őket. Ezt követően figyelmeztették a keresztényeket, hogy ne merjenek tenni semmit, és följelentették őket. Ennek ellenére a megtámadott keresztények jelentették az esetet a rendőrségen, mivel továbbra is fenyegette őket a muszlim faluközösség. A falu keresztény lakosait biztonságos helyre kellett menekíteni.

A CSI ekkor lépett közbe, jogi tanácsot és orvosi segítséget nyújtva a bántalmazottaknak. Anjum Paul, a CSI-helyi partnerének közbenjárására a média fölkapta az ügyet. A tv is beszámolt róla, ami pedig nagy megdöbbenést keltett. Mivel az ügyvédek figyelmeztették őket tettük következményeire, a fölhergelt muszlimok egyre nagyobb nyomást éreztek. Végül megegyeztek, hogy leülnek a keresztényekkel és békés megoldást keresnek. A muszlim támadók egy írásos dokumentumot fölmutatva kértek bocsánatot viselkedésükért.

Anjum Paul és a keresztény áldozatok hálásak, hogy az ügy közösségi szinten és párbeszéd útján tisztázódott. A támadók pedig rájöttek, hogy a megfenyegetett keresztények hathatós külső támogatást kaptak.

Az elnyomás ellenére bátrak

A keresztény családok hálásan köszönik a CSI támogatását. A helyzet tisztázódott, és azóta csökken a feszültség a környéken. Sania – aki egyébként szeret iskolába járni – ennek ellenére szomorúan jegyzi meg: „Minket, keresztény gyerekeket még mindig kinevetnek és sértegetnek az osztálytársaink.” De az a tudat, hogy nincsenek egyedül, erőt és bátorítást ad nekik.

Tiltakozás

Köszönjük, hogy aláírásoddal bátorítod a keresztény Saniát!

Szöveg
CSI-Magyarország

Budapest
Pf 291
1242

Dear Sania

We are glad that a CSI representative was able to visit you and your local community in Pakistan recently. We are impressed at your openness in reporting the difficulties that you and the other Christian children experience at school. In the face of injustice, you do not give up, but courageously keep going.

We pray for you, your family and your neighbours. Above all, we pray that your Muslim classmates will stop making fun of you and that you will be able to make friends with each other.

Örömmel tölt el, hogy a CSI képviselője a közelmúltban meglátogathatott Téged a helyi keresztény közösséggel együtt Pakisztánban. Lenyűgöző az a nyíltság, ahogy megosztottad velünk azokat a nehézségeket, amelyeket a keresztény tanulóknak el kell viselniük az iskolában. Az igazságtalanságok ellenére nem adod fel, hanem bátran folytatod.

Imádkozunk érted, családodért és szomszédaidért. Mindenekelőtt azért imádkozunk Istenhez, hogy muszlim osztálytársaitok ne csúfoljanak titeket, és tudjatok barátkozni egymással.
Hozzászólás

Megjegyzés elküldve.

A megjegyzés sikeresen elküldve, amint egy rendszergazda ellenőrizte, itt jelenik meg.